Chính sách – Điều khoản

Chào mừng bạn đến với trang chính sách của chúng tôi. Trang này được thiết lập để cung cấp thông tin chi tiết về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong quá trình sử dụng trang web của chúng tôi. Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các chính sách sau đây:

Bảo mật Thông tin Cá Nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi thu thập thông tin chỉ để cung cấp nội dung và dịch vụ liên quan đến sức khỏe. Chúng tôi không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.

Thu Thập Thông Tin

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin về bạn bằng cách sử dụng các công nghệ như cookies. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, thời gian truy cập và các hoạt động trên trang web.

Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp nội dung và dịch vụ sức khỏe chất lượng cao hơn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web, tùy chỉnh nội dung, và liên hệ với bạn qua email hoặc thông qua các phương tiện truyền thông xã hội.

Bảo Vệ Thông Tin

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép.

Quyền Truy Cập và Sửa Đổi Thông Tin

Bạn có quyền truy cập và sửa đổi thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp dưới đây để thực hiện yêu cầu này.

Chấp Nhận Chính Sách

Khi bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, chúng tôi khuyên bạn nên ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản ánh nào về chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ sau đây:

  • Địa chỉ: Số 241 Đường Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Email: [email protected]
  • Hotline: 0939 203 389

Chúng tôi rất biết ơn sự tin tưởng và sử dụng của bạn đối với trang web của chúng tôi và cam kết luôn đặt lợi ích của bạn lên hàng đầu khi cung cấp thông tin và dịch vụ về sức khỏe.