Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :
Menu
Thảo dược trị ho Xem tất cả
Tin tức-Sự kiện Xem tất cả
Kinh nghiệm chữa ho Xem tất cả
Chuyện của tôi Xem tất cả