Menu
Cách 1 Gọi đến tổng đài để được tư vấn trực tiếp theo số Hotline: 1800 6533
Cách 2 Mua tại nhà thuốc gần nhà bạn theo các địa chỉ dưới đây

Sơn La

Danh sách đại lý, nhà phân phối tại Sơn La

1. TP Sơn La

Địa chỉ  Nhà thuốc/Đại lý
Tổ 8  - P.Chiềng Sinh Trần Thị Luận
Tổ 8  - P.Chiềng Sinh Đào Thị Tuyết
Tổ 1 - P.Chiềng Sinh Hoàng Bích Trang
Tổ 4 - Chiềng Sinh Chị Hạnh
Tổ 6 - Chiềng Sinh Chị Đỗ Thị Anh
Tổ 6 - Chiềng Sinh Chị Loan
Số 36 - Đ.Điện Biên Chị Liên
Tổ 6 - P.Chiềng Sinh Nguyễn Phương Loan
Tổ 6 - P.Chiềng Sinh Phạm Kim Chung
Noong Đúc - Chiềng Sinh Chị Vân
Noong Đúc - Chiềng Sinh Chị Cương
Tổ 1 - P. Chiềng Sinh - TP SL NT Khánh Linh - 0223 774 553
Tổ 6 - P.Chiềng Sinh Lường Thị Loan
Tổ 1 - P.Quyết Tâm Phạm Lệ Hằng
Tổ 2 - P.Quyết Tâm Đặng Thị Huyền
Tổ 2 - P.Quyết Tâm Lâm Thị Hằng
Tổ 4 - Quyết Tâm Cô Tươi
Tổ 4 - Quyết Tâm Chị Ngọc
Tổ 1 - P.Quyết Tâm Hoàng Thanh Tâm
Tổ 1 - P.Quyết Tâm Hà Thị Thuận
Tổ 1 - Quyết Tâm Chị Bình
Bản Panh - Chiềng Xôm Chị Nghĩa
Chiềng Xôm - Sơn La Quàng Thị Tỉnh
Chiềng Xôm - Sơn La Hoàng Thị Khắc
34 Nguyễn Lương Bằng Cô Hồng
Nguyễn Lương Bằng Chị Doan
Chu Văn Thịnh - TP.Sơn La Cô Lan Nhung
Chu Văn Thịnh - TP.Sơn La  
Cổng ĐH Tây Bắc Chị Quế
Cổng ĐH Tây Bắc Chị Huế
Ngã Ba Quyết Thắng Chị Phương
Ngã Ba Quyết Thắng Cô Hạnh
Chiềng Lề – TP.Sơn La CTY VTYT Sơn La
Tổ 4 - Chiềng Lề - Sơn La Lê Thị Thúy An

 

2. H Mai Sơn

Địa chỉ Nhà thuốc/Đại lý
TK 10 - Hát Lót - Mai Sơn                    Nguyễn Thị Hạnh
TK 10 - Hát Lót - Mai Sơn Nguyễn Thị Liên
TK 14 - Hát Lót Bùi Quốc Khánh
TK 17 -Hát Lót Mùi Thị Bức
TK 17 -Hát Lót Nguyễn Thị Trí
TK 6 - Hát Lót Hà Thanh Thu
TK 19 - Hát Lót Vũ Bảo Ngọc
TK 17 - TT.Hát Lót Chị Trí
Ngã Tư Hát Lót Chị Trang
TK2 - TT.Hát Lót Chị Hà
Chợ TT.Hát Lót Hoàng Thanh Hồng
Chợ TT.Hát Lót Lê Thi Hương
TK 3 - Hát Lót Chị Vân
TK 6 - Hát Lót Chị Thu
TK 5 - Hát lót Anh Hệ
Ngã Tư Hát Lót Cô Dung
TK 1 - Hát Lót Chị Thùy
Cổng Viện Mai Sơn Cô Hậu
Ngã Tư TT.Mai Sơn Bùi Thu Trang
Ngã Tư TT.Mai Sơn Võ Thị thủy
TK 2 - Cò Nòi Chú Hùng
TK 2 - Cò Nòi Cô Yến
TK 2 - Cò Nòi Chị Phương
TK 2 - Cò Nòi Cô Hương
TK 1 - Cò Nòi Chị Nhung
Chợ TK 2 - Cò Nòi Chị Huyền
TK 32 - Cò Nòi Chị Hiền
TK Tiền Phong 1 - Nà Sản Chị Ngân
Nà Sản - Mai Sơn Cô Hương
NT Trường Thành - Nà Sản Cô Lan
Qt Chợ Chiềng Mung - Mai Sơn - Sơn La Chị Quyên
Qt Chợ Chiềng Mung - Mai Sơn - Sơn La Chị Thảo
Thôn 7 - Chiềng Mùng - Mai Son - Sơn La Chị Nga
Nà Ban - Mai Sơn Chị Nhung

 

3. H Yên Châu

Địa chỉ Nhà thuốc/Đại lý
Bản Đúc - Chiềng Múc Chị Giang
Xóm Đoàn Kết- Xã Chiềng Hặc- Yên Châu- Sơn La Nguyễn Thị Thanh Nga
Chiềng Hặc - Yên Châu Chị Nga
Loong Phiêng- Yên Châu Vũ văn Đại
Loong Phiêng - Yên Châu Vũ Thị Thùy
Chiềng Đông - Yên Châu Chị Thắm
Chiềng Đông - Yên Châu Chị Thủy
TT.Yên Châu Cô Phương Bảo
Chợ TT.Yên Châu Bùi Thu Giang
TK 1 - Yên Châu Trịnh Thu Phương
TK 4 - Yên Châu Chị Hòa
Tà Làng - Yên Châu Chị Tuyền
Tú Nang - Yên Châu Ngyễn Thị Hương
Chiềng Sàng - Yên Châu Võ Thanh Thủy
Chiềng Pằn - Yên Châu Ngô Thị Anh
Chiềng Pằn - Yên Châu Nguyễn Thanh Huyền

 

4. H Sông Mã

Địa chỉ Nhà thuốc/Đại lý
Chiềng Khương - Sông Mã Hà Thị Thùy Dung
Chiềng Khương - Sông Mã Lò Mai Lan
Nà Nghịu - Sông Mã Bùi Thị Liên
TT.Sông Mã Nguyễn Thị Vân Anh
TT.Sông Mã Nguyễn Thùy Dung
TT.Sông Mã Trần Thị Hiền
TT.Sông Mã Phạm Thị Dinh
TT.Sông Mã Đỗ Thị  Hằng
TT.Sông Mã Phạm Thị Lan Phương
TT.Sông Mã Bùi Thị Phương Lan
Cổng Viện Sông Mã Hoàng Thị Tuyết
Nậm Ty -  Sông Mã Lê Văn Thành
Chiềng Khoong - Sông Mã Nguyễn Thị Loan

 

5. Phù Yên

Địa chỉ Nhà thuốc/Đại lý
Khối 2- TT Phù Yên- Huyện Phù yên- Sơn la Sa Huyền Trang
Ngã Ba Mường Cơi - Phù Yên Chị Huyền
K3 TT Phù Yên- Sơn La Lê Thanh vân
Khối 2- TT Phù Yên- Huyện Phù yên- Sơn la Lương Thị Hồng Hà
Cổng viện phù yên Chị Thanh
K14 TT.Phù Yên Chị Hiền
Bản Mo - Quang Huy Cô Bình
K3 TT Phù Yên- Sơn La Cô Hằng
Khối 5 - Phù Yên Lường Thị Dung
Khối 16 - Phù Yên Nguyễn Thị Tám
Khối 16 - Phù Yên Nguyễn Thị Thanh Hường
Khối 13 - Phù Yên Đinh Thị Vinh
Khối 12 - Phù Yên Đinh Thi Nguyệt
Khối 10 - Phù Yên Nguyễn Thu Hoài
Khối 10 - Phù Yên Đỗ Hồng Nhung
Huy Tân - Phù Yên Lê Kiều trang
Khối 14 - Phù Yên Cầm Thị Thương
Khối 3  - Phù Yên Lê Xuân Cường
Khối 2 – TT.Phù Yên Cô Nhũ
Tân Lang - Phù Yên Chị Tiệp
Tân Lang - Phù Yên Chị Anh
Tân Lang - Phù Yên Chị Ly
Tk 3  - Bắc Yên Lò Sa My
Tt.Bắc Yên Đỗ Thị Bình
Tk 1 - Bắc Yên Lã Thị thu
TK 3 - Bắc Yên Trần Thị Thanh
Phiêng Ban 1 - Bắc Yên Nguyễn Thị Phú
Ngã ba Gia Phù - Phù Yên Chu Thị Tân
Ngã ba Gia Phù - Phù Yên Lê Văn Ngọc
Ngã Ba Gia Phù - Phù Yên Chị Trang
Huy Hạ - Phù Yên Hà Thị Tâm