Menu
Cách 1 Gọi đến tổng đài để được tư vấn trực tiếp theo số Hotline: 1800 6533
Cách 2 Mua tại nhà thuốc gần nhà bạn theo các địa chỉ dưới đây

Phú Thọ

Danh sách đại lý, nhà phân phối tại Phú Thọ

 

1. TX Phú Thọ

Địa chỉ Nhà thuốc/Đại lý
19 Lê Đồng - Âu Cơ - Kiot Chợ Mè - TX Phú Thọ - PT NT Mai Hải  - Chị Hải
Kiot7  Chợ Mè  - TX Phú Thọ NT Mai Lanh  - Chị Lanh
Khu15 Hà Lộc - TX Phú Thọ - Phú Thọ QT số 32  - Chị Thọ
Khu3 Hà Thạch - TX Phú Thọ  QT số 13  - Chị Châm
khu4 - phú hộ - tx. Phú thọ QT Số 11  - Chị Thơm
Khu6 Thanh Vinh - TX Phú Thọ - Phú Thọ QT Minh Ngọc - Anh Ngọc
Khu4. Văn Lung, TX Phú Thọ QT68 - Chị Nhung
Kiot62 Cổng chợ Mè - TX Phú Thọ NT Minh Dân - Anh Dân
Khu15 Hà Lộc - TX Phú Thọ - Phú Thọ QT Số 20 - Chị Hằng
Phố Tân Lập - P Hùng Vương - TX Phú Thọ NT Anh Thư - Chị Thư
29C Phố Tân An - P Hùng Vương - TX Phú Thọ QT Minh Thắng - Cô Thủy
kios số32 Chợ Mef - TX Phú Thọ QT Hoàng Lương - Chị Lương
Khu2 Hạ Lộc - TX Phú Thọ - Phú Thọ QT Số 09 - Cô Nguyệt
29D Tân An - P Hùng Vương - TX Phú Thọ - Phú Thọ QT 21  - Chị Phương
Khu15 - Chợ Phú Hộ - TX Phú Thọ QT30 - Chị Oanh
CN DP Phú Thọ , Khu4 Văn Lung -  TX Phú Thọ QT số 24  - Chị Huyền
Chợ Mè - TX Phú Thọ - Phú Thọ NT Số 8 - Cô Tâm 
Chợ Mè - TX Phú Thọ -Phú Thọ QT Số 19 - C Dung 
4 Nguyễn Trãi - Âu Cơ -  TX Phú THọ - Phú THọ ĐL Thuốc - A Tiến  
Số 48 Phố Tân Phú - P Âu Cơ  - TX Phú Thọ NT Lê Hoa 
59 Nguyễn Trãi - Âu Cơ - TX Phú Thọ QT Số  59 - Chị Huấn    
61 Phố Hòa Bình - P. Âu Cơ - TX Phú Thọ NT Thanh Xuân 
Cổng BV Phú Thọ  - TX Phú Thọ - PT Nhà thuốc Bích Chi 
Khu15 Hà Lộc - TX Phú Thọ - Phú Thọ QT Số 32    
29C Phố Tân An - P Hùng Vương - TX Phú Thọ NT Hữu Thế  

 

2. H Lâm Thao

Địa chỉ Nhà thuốc/Đại lý
Chợ Cao Xá - Lâm Thao - Phú Thọ QT  Số 20  - Chị Thảo
Khu9, TT Hùng Sơn - Lâm Thao  - Phú Thọ QT Số 34  - Cô Thinh
Khu Hành Chính  -TT Lâm Thao - Lâm Thao - PT QT số 37  - Chị Thu
TT Lâm Thao - Phú Thọ QT Sao Đỏ Sô 02  - Cô Luyến
TT Lâm Thao - Phú Thọ QT Số 10  - Chị Lê
khu10, Tiên Kiên, lâm Thao, Phú Thọ QT Hương Lan  - Chị Lan
Khu6 - Xuân Lũng - Lâm Thao - Phú Thọ NT Xuân Hòa  - Chị Xuân
khu 6 - tiên kiên - lâm thao - phú thọ QT số 50  - Chị Hương
Khu2 Bản Nguyên - Lâm Thao - Phú Thọ QT Số 17  - Cô Vân
TT Hùng Sơn - Lâm Thao - Phú Thọ QT Hà Cường  - Chị Hà
Khu5, Tiên Kiên, Lâm Thao, PT3 QT Số 27  - Chị Xuân
Khu6 - Tiên Kiên - Lâm Thao - Phú Thọ QT Nam Hường  - Chị Huường
Khu15 - Tứ Xá - Lâm Thao - Phú Thọ QT Số 31  - Chị Thu
Khu2 Chợ Bản Nguyên, Lâm Thao, PT QT Tâm Cẩn  - Chị Tâm
Khu1 Bản Nguyên - Lâm Thao - Phú Thọ QT Hùng Anh  - Chị Anh
CHợ Cao Xa - Lâm Thao - Phú Thọ QT Số 18  - Cô Hiền
Khu14 Sơn Vi - Lâm Thao - Phú Thọ QT Số 66  - Chị Thảo
Ngã3 Tiến Kiên - Khu2 Xã Tiên Kiên - Lâm Thao - Phú Thọ QT Số 68 - Chị Lệ
Cao Xá - Lâm Thao - Phú Thọ Chị Hoàng Mai
Tiên Kiên - Lâm Thao - Phú Thọ Chị Khuê  
Khu 10 Tiên Kiên -  Lâm Thao - Phú Thọ QT Quân Quỳnh  
khu 10, Tiên Kiên, lâm Thao, Phú Thọ QT số 46  
Khu 10, Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ QT Hoa Mai  
Khu 1 Bản Nguyên - Lâm Thao - Phú Thọ QT Hùng Anh - C Mai Anh 0974 951 832
TT Hùng Sơn - Lâm Thao - Phú Thọ QT Hà Cường - Chị Hà  02103 786 181
Khu 4 Kinh Kệ - Lâm Thao - Phú Thọ QT Số 10 - Chị Dung 0977 657 639
Cổng viện ĐK - TT Lâm Thao - Phú Thọ Quầy thuốc số 1 - Chị Hoan - 01648869 480
Khu 6 - Tiên Kiên - Lâm Thao - Phú Thọ NT Nam Hường 01662 523 750

 

3. Việt Trì

Địa chỉ Nhà thuốc/Đại lý
281 ĐL Hùng Vương - P Bến Gót - Việt Trì - Phú Thọ NT Kim Hoàn  - Chị Minh
814 Đại Lộ Hùng Vương  - Việt Trì - Phú Thọ NT Phúc Đạt  - Chị Phương
Chợ Trung Tâm - Việt Trì - PT QT Bùi Hồng Phương - Chi Phuong 
292 Trần Phú - Diễu Lâu - Việt Trì -  PT Quầy thuốc số 10-Tr.T.Thúy - Co Thuy
Tổ35 Tiên Cát - Việt Trì - PT QT Số 22  - Chị Bích
34 Trần Phú - Tân Dân - Việt Trì - PT NT Tuấn Thanh - Co Thanh
Tổ43 Khu9 VT - Thanh Miếu - Phú Thọ QT Mỹ Hoa  - Chị An
Đội3 Trưng Vương - Việt Trì - Phú Thọ QT Số 10  - Chị Anh
Tổ35A Phố Thi Đua - Tiên Cát - Việt Trì - Phú Thọ NT Minh Hương  - Chị Huyền
Chợ TT Việt Trì - Phú Thọ NT Diệu Hương  - Cô Hồng
1354  Hùng Vương - Tiên Cát -  Việt Trì - Phú Thọ Nhà thuốc Ngân Thủy  - Chị Lan
1121 Đại lộ Hùng Vương - Việt Trì - Phú Thọ Nhà thuốc Anh Quân  - Anh Quân
809 ĐL Hùng Vương  - Việt Trì - Phú Thọ QT Số 24  - Chị Hồng
73 Âu Cơ - Tiên Cát - TP Việt Trì - Phú Thọ QT Số 42  - Chị Hiền
566 Châu Phong - Tân Dân - Việt Trì - Phú Thọ QT Thu Thanh - Chi Thanh
SN212 Phố Hàn THuyên - Việt trì - Phú thọ Nhà thuốc Đuc Thien( Thuy) - Chi Thuy
Tổ10A khu6, Gia cẩm, Việt Trì, PT NT Lợi Dân - Chi Loi
389 Châu Phong - Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ Nhà thuốc Lê Lợi - Chi Nga
Chợ Thanh đình- TP Việt Trì - Phú Thọ Nhà thuốc Phú An - Anh Hiệp
181 Hoà Phong - Khu1B Nông Trang - Việt Trì - Phú Thọ NT Gia Phú - Chi Hăng
Chợ Gia Cẩm - Việt Trì  - PT NT Văn Lang - A Ngoc
CHợ Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ NT Lan Nghị - Chi Lan
Kiot3  Chợ Gia Cẩm - Việt Trì - PT QT Dũng Phúc - Cô Phúc
Kiot4 - Chợ Gia Cẩm - Việt Trì Nhà thuốc Thanh Huy - Cô Thnah
Chợ Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ NT Thiện Cảnh - Chu Canh
Kiot Số9 Chợ5 Tầng - Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ NT Hồng Huyền - Chi Huyen
2201 Hùng Vương - Việt Trì - Phú Thọ Nhà Thuốc FUSHICO - Chi Tuyet
Minh Nông - Việt Trì - Phú Thọ QT Cô Phương - Co Phương
2775 Đại lộ Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ QT Chị Huệ - Chi Huê
181 Hoà Phong - Khu1B Nông Trang - Việt Trì - Phú Thọ NT Gia Phú - Chi Hăng
Chợ Gia Cẩm - Việt Trì  - PT NT Văn Lang - A Ngoc
CHợ Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ NT Lan Nghị - Chi Lan
Kiot3  Chợ Gia Cẩm - Việt Trì - PT QT Dũng Phúc - Cô Phúc
Kiot4 - Chợ Gia Cẩm - Việt Trì Nhà thuốc Thanh Huy - Cô Thnah
Chợ Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ NT Thiện Cảnh - Chu Canh
Kiot Số9 Chợ5 Tầng - Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ NT Hồng Huyền - Chi Huyen
2201 Hùng Vương - Việt Trì - Phú Thọ Nhà Thuốc FUSHICO - Chi Tuyet
Minh Nông - Việt Trì - Phú Thọ QT Cô Phương - Co Phương
2775 Đại lộ Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ QT Chị Huệ - Chi Huê
QT Số43 - Khu2A Nông Trang - Việt Trì - PT QT Số 43  - Chị Nhung
Tổ6B - Khu20 - Phường Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ QT Thanh Xuân - Chị Xuân
Chu Hóa - Việt Trì - Phú Thọ QT Số 45  - Cô Dung
Khu1, đường Trần Nguyên Hãn, Việt Trì, PT Nhà thuốc Trúc Quỳnh  - Chị Quỳnh
394 Châu Phong - Gia Cẩm - Việt Trì  - Phú Thọ QT số 19( Chị Hương) - Chi Huong
351 Châu Phong - Gia Cẩm - Việt Trì - Phú thọ NT Hồng Anh(Sơn) - Chi Sơn
Tổ1 Vân Phú - Việt Trì - PT QT Hải Dung - Chi Dung
Kiot20 Khu3, Vân Phú, Việt Trì, PT QT Bích Hằng - Chi Hăng
Kiot17 Đường vào KCN Vân Phú   - Việt Trì  - Phú Thọ QT Hiển Tú - A Hiên
Khu1 Vân Phú  - Việt Trì - Phú Thọ NT Thái Huyền - Chi Thái

 

4. Phù Ninh

Địa chỉ Nhà thuốc/Đại lý
Khu10 Tiên Phú - Phù Ninh - Phú Thọ QT Số 39  - Chị Hường
Khu1 - Bình Bộ - Phù Ninh - Phú Thọ QT số 06  - Chị Duyên
169 Khu Đường Nam - Phong Châu - Phù Nình - PT QT số 02  - Cô Tâm
Kiot39 Chợ Bãi Bằng - Phù Ninh - Phú Thọ QT Châu Sinh - Cô Sinh
Ngã3 Phù Ninh - TT Phong Châu  -H Phù Ninh - Phú Thọ QT số 48  - Chị Chí
Khu3 Phú Lộc - Phù Ninh - Phú Thọ QT số3  - Chị Phương
QT Số22  Khu6 Phú Lộc  - Phù Ninh - Phú Thọ QT Sao Đỏ số 22 - Cô Hằng
Khu5 - Phú Lộc - Phù Ninh - Phú Thọ  QT số 31  - Chị Liên
Khu4 Xã Phú Nham - Phù Ninh - Phú Thọ QT Số 05  - Chị Triệu
Khu10 - Xã Phù Ninh - Phú Thọ QT Số 11  - Chị Thọ
Khu4 Xá Phù Ninh - PHù Ninh - Phú Thọ QT số 23  - Chị Tới
Khu11 - An Đạo - Phù Ninh - PT QT số 57  - Chị Huyền
Khu10 - Phù Ninh - Phú Thọ QT số 4  - Chú Tân
122 Đường Nam - TT Phong Châu - Phù Ninh - Phú T họ QT Khánh Linh  - Chị Hà
Số4, Khu6, TT Phong Châu, Phù Ninh, PT QT số 50  - Anh Sơn
Khu6 Phú Lộc - Phù Ninh - Phú Thọ QT số 16  - Cô Liễu
Khu12 - Phú Lộc - Phú Ninh - Phú Thọ QT số 05  - Chị Yến
171  Dương Nam - TT Phong Châu - Phù Ninh - Phú Thọ  QT số 01 - Chị Vân Anh
Khu6 TT Phong Châu  - Phù Ninh - Phú Thọ QT Số 12  - Chú Thụ
66 Khu Đường Nam - TT Phong Châu - Phù Ninh QT 22 - Chị Điệp
Khu Núi Trang - TT Phong Châu - Phù Ninh - Phú Thọ QT Thanh Hưng  - Chị Hoài
Khu12  Xã Phú lộc - Phù Ninh - PT QT Số 30 - Anh Ngọc

 

 


https://noithatkydieu.vn |