Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :
Menu
Cách 1 Gọi đến tổng đài để được tư vấn trực tiếp theo số Hotline: 1800 6533
Cách 2 Mua tại nhà thuốc gần nhà bạn theo các địa chỉ dưới đây

Lào Cai

Danh sách đại lý, nhà phân phối tại Lào Cai

 

1. Pom Hán

Địa chỉ Nhà thuốc/Đại lý
Tổ 15,Pom Hán, Lào Cai QT 16- dược VTYT Lào Cai
Tổ 15,Pom Hán, Lào Cai QT 15- Dược VTYT Lào Cai
Tổ 15,Pom Hán, Lào Cai QT 17- Dược VTYt Lào Cai
343 Hoàng Quốc Việt,Pom Hán, Lào Cai QT 14- Dược VTYT Lào Cai
001 CKT, Pom Hán, Lào Cai Nt Niên Khang
Hoàng Quốc Việt, Pom Hán, Lào Cai Nt Hồng hạnh
Hoàng Quốc Việt, Pom Hán, Lào Cai Nt Thanh Thanh
Hoàng Quốc Việt, Pom Hán, Lào Cai Nt Quahg Huy
58 Hoàng Quốc Việt,Pom Hán, Lào Cai QT Số 11 CT Dược 10

 

2. Bảo Thắng

Địa chỉ Nhà thuốc/Đại lý
Bến Phà, Gia Phú, Bảo Thắng, Lào Cai QT 08
Giao Bình, Xuân Giao, Bảo Thắng, Lào Cai QT 04 CT CPVTYT Dược 10
Thôn Tân Lợi QT04
Chợ Xuân giao, Bảo Thắng, Lào Cai QT Số 05 - Dược 10
Thôn Cù, Xuân Giao, Bảo Thắng, Lào Cai Quầy 02- Thúy Linh
Thị Tứ, Võ Lao, Văn Bàn, Lào Cai đại lý số 6
Khu phố 2, Tằng Lỏng, Bảo Thắng, Lào Cai QT Số 14 -  Cty Dược 10
đ Nhà máy Gang THép, Tằng loong, Bảo Thắng, Lào Cai QT 22- CT   dược 10
Đông Căm, Gia Phú, Bảo Thắng, Lào Cai Qt 10 MPT
CHợ Chiều Gia Phú, Bảo THắng, Lào Cai QT Giang
Tằng Lỏng, Bảo Thắng, Lào Cai QT Linh
Phú Nhuận, Bảo Thắng, Lào Cai QT 45
Phú Nhuận, Bảo Thắng, Lào Cai QT cô Lượt
Chợ Võ Lao, Văn Bàn, Lào Cai NT Hương Điệp
Tằng Lỏng, Bảo Thắng, Lào Cai QT 30 Minh Phú Thành
Bảo Tân, Bảo Nhai, Bắc Hà, Lào Cai QT 63 Minh Phú Thành
19/5, Phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai Đại lý số 2-CT dược 10
KM6, Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai QT chị Giang
KM6, Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai QT số 02
Bảo Tân, Bảo Nhai, Bắc Hà, Lào Cai QT số 05
km 28, Phong Hải, Bảo Thắng, Lào Cai NT Nguyễn Thị Thủy
Km 30, Phong Hải, Bảo Thắng, Lào Cai QT số 03
Km8, Bản Phiệt, Bảo Thắng, Lào Cai QT Chị Nhung
Km 24, Phong Hải, Bảo Thắng,, Lào Cai Qt Anh Cường
km8 Bản Phiệt, Lào Cai. QT 08 Tâm Thảo
Km27 Phong hải,Bảo Thắng, Lào cAi Đại Lí số
074, Đường 19/5, Phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai QT số 05-CT dược 10
074, Đường 19/5, Phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai QT số 01-CT  dược 10
074, Đường 19/5, Phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai QT số 02-CT  dược 10
Km 34, Phong Niên, Bảo Thắng, Lào Cai Đại lý thuốc km34
Km 36, Phong Niên, Bảo Thắng, Lào Cai Quầy thuốc km36
Ngã ba Bắc Ngầm, Bảo Thắng, Lào Cai Đại lý thuốc Bắc Ngầm
Bảo Nhai, Bắc Hà, Lào cai Đại lý thuốc Bảo Nhai

 

3. Kim Tân

Địa chỉ Nhà thuốc/Đại lý
495, Hoàng Liên, Kim Tân, Lào Cai Ht Thành phố
118 Tuệ Tĩnh , Kim Tân, Lào Cai Nt An An
154 Hàm Nghi Kim Tân, Lào Cai NT Đỗ Thị Lan
 156 Hàm nghi, Kim Tân, Lào Cai QT04 Thúy Linh
156 Hàm Nghi, Kim Tân, Lào Cai NT Hoàng Văn Tạo
77b Nguyễn Du, Kim Tân, Lào Cai NT Hương Thảo
117 Lý Công Uẩn, Kim Tân, Lào Cai NT Ngọc Hương
148 Hàm Nghi, Kim Tân, Lào Cai NT Ngọc Lan
123 Quy Hóa, Kim Tân, Lào Cai NT Nguyễn Kim Ngân
73 Nguyễn Du, Kim Tân, Lào Cai Nt Trường Minh
252 Ngô Quyền, Kim Tân, Lào cai NTHoài Anh
76 Tuệ Tĩnh, Kim Tân, Lào Cai Quầy 02 Tâm Thảo
16 A Lý Công Uẩn, Kim Tân , Lào Cai Quầy 03- Tâm Thảo
176 Hàm Nghi, Kim Tân, Lào Cai QT 05
495, Hoàng Liên, Kim Tân, Lào Cai Ht Thành phố
002, D1 Bắc Cường, Lào Cai QT 19 Cty dược Lào Cai
154 Hàm Nghi,Kim Tân,Lào Cai NT Thủy Vân

 

4. Phố Mới

Địa chỉ Nhà thuốc/Đại lý
11, Phan Đình Phùng, Phố Mới, Lào Cai Quầy 19- Minh Phú thành
63, Nguyễn Huệ ,Phố Mới, Lào Cai NT Vũ Thị Vinh
09, Mạc Đĩnh Chi, Phố Mới, Lào Cai Đại lý số 19 (Trần Thị Thủy)
232, Nguyễn Huệ, Phố Mới, Lào Cai Quầy 10- Dược VTYT Lào Cai
388, Khánh Yên, Phố Mới, Lào Cai NT Hoàng Thị Hằng
26, Ngô Văn Sở, Phố Mới, Lào Cai Quầy 07- Dược VTYT Lào Cai
382, Khánh Yên, Phố Mới, Lào Cai QT Số 05
78, Phan Đình Phùng, Phố Mới, Lào Cai NT Thi Thi
063 Triệu Quang Phục,Phố Mới.Lào Cai NT Thảo Nhi
028-Đường M9,Phố Mới.Lào Cai QT số 71-Cty Minh Phú Thành
010 Phạm Hồng Thái,Phố Mới,Lào Cai NT Minh Phương

 

5. Bát Xát

Địa chỉ Nhà thuốc/Đại lý
Tổ 05 Hùng Vương, Bát Xát, Lào Cai QT 02 Bát Xát
Chợ Bát Xát, BÁt Xát, Lào Cai QT 03 CTY Dược
Tổ 05 Hùng Vương, Bát Xát, Lào Cai QT 04
Tổ 05 Hùng Vương, Bát Xát, Lào Cai QT 01 Bát Xát
Chợ Bản Vược, Bát Xát,Lào Cai HT 03 Bát Xát
Cốc San, Bát Xát, Lào Cai QT Cty DƯợc 10
Quang Kim, Bát Xát, Lào Cai ĐL Thường Vinh
Cốc San, Bát Xát, Lào Cai QT 08- MPT
Hùng VƯơng, Bát XÁt, Lào cai Nt Thu Hà
Tổ 2 Đông Thái,tt Bát Xát,huyện Bát Xát.Lào Cai NT Hùng Minh
Thôn Bản Vai,Xã Bản Qua.huyện Bát Xát.Lào Cai QT số 13-Cty Tâm Thảo