Menu
Cách 1 Gọi đến tổng đài để được tư vấn trực tiếp theo số Hotline: 1800 6533
Cách 2 Mua tại nhà thuốc gần nhà bạn theo các địa chỉ dưới đây

Bắc Giang

Danh sách đại lý, nhà phân phối tại Bắc Giang 

1. TP Bắc Giang

Địa chỉ Nhà thuốc/Đại lý
Đường 398, Tân Mỹ, Tp Bắc Giang Nt Lý Ước
Thôn Lò, Tân Mỹ, Tp Bắc Giang Qt 988
Tân Mỹ, Tp Bắc Giang Qt Long Loan
Bãi Bò, Tân Mỹ, Tp Bắc Giang Chị Mùa
39 Tân Mỹ, Tp Bắc Giang Chị Tuyền
Đường 398, Tân Mỹ, Tp Bắc Giang Qt Số 14
Tân Mỹ, Tp Bắc Giang Chị Quế
Tp Bắc Giang Chị Phương Hòa
Tp Bắc Giang Qt Số 55
Lê Lợi, Tp Bắc Giang Qt Số 79
Tp Bắc Giang Qt Ngọc Đông
Mĩ Độ, Tp Bắc Giang Qt Lập Thu
Hà Vị, Tp Bắc Giang Qt Số 8
Trần Nguyên Hãn, Tp Bắc Giang Qt Dũng Dương
Lê Lợi, Tp Bắc Giang Qt Đặng Khánh
Lê Lợi, Tp Bắc Giang Qt Hiền Dũng
Lê Lợi, Tp Bắc Giang Qt Thủy Khoa 
Lê Lợi, Tp Bắc Giang Qt Nam Hằng
Chợ Thương, Tp Bắc Giang Qt Minh Ngân
Chợ Thương, Tp Bắc Giang Qt Tiến Hưng
Nguyễn Văn Cừ, Tp Bắc Giang Qt Mai Thanh
Thôn Lò, Tân Mỹ, Tp Băc Giang Qt 988
Hoàng Văn Thụ, Tp Bắc Giang Qt Số 17
Huyền Quang, Tp Bắc Giang Qt Số 26
Thân Nhân Trung, Tp Bắc Giang Qt Hà Bình
Đường Giáp Hải, Tp Bắc Giang Qt Số 26.1
Lê Lợi, Tp Bắc Giang Qt Hương Giang
Lê Lợi, Tp Bắc Giang Nt Minh Tú
Chợ Thương, Tp Bắc Giang Qt Hoàn Phát
Chợ Hà Vị, Tp Bắc Giang Qt Số 36
Chợ Hà Vị, Tp Bắc Giang Qt Hà Hiển
Trần Nguyên Hãn, Tp Bắc Giang Qt Số 1
Chợ Hà Vị, Tp Bắc Giang Chị Lan
Trần Nguyên Hãn, Tp Bắc Giang Chị Nga
Thọ Xương, Tp Bắc Giang Qt Số 16
Tân Mỹ, Tp Băc Giang Chị Linh
389 Tân Mỹ, Tp Bắc Giang Qt Số 8

 

2.H Yên Dũng

Địa chỉ Nhà thuốc/Đại lý                                                                
Tt Neo, Yên Dũng, Bắc Giang Qt Nhẫn Thoải
Tt Neo, Yên Dũng, Bắc Giang Qt Hương Hạnh
Tt Neo, Yên Dũng, Bắc Giang Qt Trung Tâm
Hương Gián, Yên Dũng, Bắc Giang Qt Thúy Khánh 
Xuân Phú, Yên Dũng, Bắc Giang Qt Linh Tuyến
Ki Ốt Số 3, Đỗ Kha, Yên Dũng, Bắc Giang Qt Tuấn Tú
Kem, Nham Sơn, Yên Dũng, Bắc Giang Qt Khởi Lụa
Quán Trắng, Tân Dân, Yên Dũng, Bắc Giang Qt Số 48
Thôn Hương, Tân Dân, Yên Dũng, Bắc Giang Qt Tâm Bình
Minh Phương, Nham Sơn,Yên Dũng, Bắc Giang Qt 668
Tk3, Tt Leo, Yên Dũng, Bắc Giang Qt 901
Xuân Phú, Yên Dũng, Bắc Giang Qt Số 39
Tân Dân, Yên Dũng, Bắc Giang Qt Số 22
Tân Dân, Yên Dũng, Bắc Giang Qt Số 10
Tk5,Tt Neo,Yên Dũng, Bắc Giang Qt Số 15
Tk3, Tt Leo, Yên Dũng, Bắc Giang Qt Thắng Phượng
Tk3, Tt Leo, Yên Dũng, Bắc Giang

Qt 806

 

3. H Việt Yên

Địa chỉ Nhà thuốc/Đại lý                                                          
Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang Qt Số 1
Nếnh, Việt Yên. Bắc Giang Qt Minh Tâm
Tam Tầng, Quang Châu, Việt Yên. Bắc Giang Qt Châu Mẫn
Nếnh, Việt Yên. Bắc Giang Cô Huyền
Tam Tầng, Quang Châu, Việt Yên. Bắc Giang Chị Đào
Tam Tầng, Quang Châu, Việt Yên. Bắc Giang Chị Mừng
Tam Tầng, Quang Châu, Việt Yên. Bắc Giang Qt Nga Hùng
Nếnh, Việt Yên. Bắc Giang Cô Yến
Tam Tầng, Quang Châu, Việt Yên. Bắc Giang Qt Số 24
Tự Lạn, Việt Yên. Bắc Giang Qt Số 2 
Phố Tràng,Việt Yên. Bắc Giang Qt Số 4
Tự Lạn, Việt Yên. Bắc Giang Bác Chung
Thôn Vàng, Bích Sơn, Việt Yên, Bắc Giang Qt Số 8
Hoàng Hoa Thám, Việt Yên,Bắc Giang Qt Nhật Minh
Hoàng Hoa Thám, Việt Yên,Bắc Giang Qt Số 18
Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang Qt Số 10
Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang Qt Số 628
Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang

Qt Số 1

 

4. H Hiệp Hòa

Địa chỉ  Nhà thuốc/Đại lý                                               
Phố Hoa, Bắc Lý, Hiệp Hòa, Bắc Giang Qt Số 520
Phố Hoa, Bắc Lý, Hiệp Hòa, Bắc Giang Qt Số 17
Tt Thắng,  Hiệp Hòa, Bắc Giang Qt Thành Long
Tt Thắng,  Hiệp Hòa, Bắc Giang Qt Hồng Cẩm
Tt Thắng,  Hiệp Hòa, Bắc Giang Qt Số 22
Tt Thắng,  Hiệp Hòa, Bắc Giang Qt Số 10
Ngã Tư Biển,  Hiệp Hòa, Bắc Giang Bác Mai
Hoàng Lương,  Hiệp Hòa, Bắc Giang Chị Mai Hoa
Thái Sơn,  Hiệp Hòa, Bắc Giang Chị Dung
Thái Sơn,  Hiệp Hòa, Bắc Giang Qt Số 27
Tt Thắng,  Hiệp Hòa, Bắc Giang Nt Sơn Uyên
Hoàng Văn Thái,  Hiệp Hòa, Bắc Giang Chị Liệu

 

5. H Tân Yên

Địa chỉ Nhà thuốc/Đại lý                                                     
Kim Tràng, Việt Lập,Tân Yên, Bắc Giang Qt Thu Anh
Cao Xá, Tân Yên, Bắc Giang Cô Hưng
Cao Xá, Tân Yên, Bắc Giang Chị Hợi
Cao Xá, Tân Yên, Bắc Giang Qt Khánh Xuyên
Cao Thượng,Tân Yên, Bắc Giang Qt Thoa Việt
Hợp Tiến, Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang Chị Phương
Làng Sài, Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang Chị Linh
Thị Tứ, Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang Chị Hằng
Thị Tứ, Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang Anh Tuyen
Tân Lập, Ngọc Thiện, Tân Yên, Bắc Giang Cô Hà
Ngọc Thiện, Tân Yên, Bắc Giang Chị Hoa
Số 401, Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang Chị Thu
Cầu Thượng, Nhã Nam, Tân Yên,Bg Qt Trường Hà
Cao Thượng,Tân Yên, Bắc Giang Qt Số 2
Cao Thượng,Tân Yên, Bắc Giang Qt Anh Tâm
Quang Lâm, Đại Hóa, Tân Yên, Bg Chị Huyền
Đại Hóa, Tân Yên, Bắc Giang Chị Ly
Hợp Đức, Tân Yên, Bắc Giang Chị Oanh
Cầu Trảm, Lam Cốt, Tân Yên, Bắc Giang Qt 152
Đình Tế, Lam Cốt, Tân Yên, Bắc Giang Chị Mỹ

 

 

 


https://noithatkydieu.vn |